Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen går for Viker-alternativet etter at merknader til høring av kommunedelplan for E134 Dagslett-E18 nå er behandlet.

modell av stort vegkryss mellom to hovedveger
Modell av nytt planlagt kryss mellom E18 og E134 i Lierbakkene ved Viker. (Foto: States vegvesen)

Planen sendes nå Lier og Asker kommune for sluttbehandling og vedtak. På høring og offentlig ettersyn kom det inn fire innsigelser til Statens vegvesens foretrukne alternativ, Vitbank over. Det er nå kun ett alternativ uten innsigelser som kan vedtas av kommunene.

Statsforvalteren har innsigelse til beslag av dyrka mark og forringelse av leveområder for vipe, mens Viken fylkeskommune har innsigelse til beslag av dyrka mark og nærføring til Huseby gård.

modell av stor veikryss mellom to motorveger i Lier
Ny E134 vil møte E18 i et kryss under Reistad i Lier. (Foto: Statens vegvesen)

Statens vegvesen ser at inngrepene på dyrket mark og kulturminner blir utfordrende og løse i dette kompakte området.

Det er dermed kun ett alternativ som er uten innsigelser og kan vedtas av lokal planmyndighet, og det er Vikeralternativet

Aktuelt for fylke(r): Viken