Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Rådgivningsoppdraget for utarbeidelse av detaljreguleringsplan for E134 Dagslett-E18 i Lier og Asker er nå lyst ut.

Oppdraget omfatter utarbeidelse av detaljreguleringsplan for E134 på strekningen mellom Dagslett i Spikkestad til E18 i Lier -  med kryssplasseringer og nødvendige tilførselsveger.

Strekningen går fra Hekleberg bru på Dagslett i Asker kommune, til E18 ved Reistad i Lier kommune. Linjen som skal reguleres er i kommunedelplanen kalt Viker. Strekningen er ca. 6,8 km. Av denne strekningen vil ca. 4,4 km gå i en to-løps tunnel.

Viker i bunnen av Lierbakkene
Viker i bunnen av Lierbakkene. (Foto: Kjell Wold) Foto: Kjell Wold

Det vil være en ca. 250 meter lang bru over Daueruddalen på grensen mellom Lier og Asker. Det skal etableres planskilte kryss på Dagslett og planskilt påkobling av ny E134 til E18. Vegen skal detaljreguleres som en firefelts H3 veg med 90 km/t.

Tilbudsåpning er 19.09.2022 og jobben skal være sluttført 01.12.2023.

Aktuelt for fylke(r): Viken