Prosjektet blir utsatt

— Statens vegvesen utsetter utlysningen av hovedarbeidene for Rv. 23 Dagslett-Linnes.

Ny anleggsveg

— Lier kommune har gitt Statens vegvesen tillatelse til å bygge en anleggsveg fra rundkjøringen ved Kiwi på Gullaug og til vegen ned til Gullaug-halvøya. Mandag 23. oktober begynner arbeidene.