Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen utreder alle relevante alternativ til ny E134 mellom Dagslett og E18.

I fjor ble prosjektene Rv. 23 Dagslett – Linnes og Rv. 23 Linnes – E18 slått sammen til ett prosjekt. I juni 2018 fikk Statens vegvesen i oppdrag å utarbeide et revidert planprogram for kommunedelplan, der alle de relevante alternativene for hele strekningen mellom Dagslett og E18 skal utredes.  

Dette oppdraget er nå understreket i et brev fra Samferdselsdepartementet i juli i år, der de påpeker at Vikeralternativet også skal være med i planprogrammet.

Mye klart allerede

-          De fleste av de alternative traseene for strekningen har vi allerede utredet i forbindelse med de tidligere prosjektene. I og med at vi nå skal se på hele strekningen fra Dagslett til E18 på nytt, blir det nok noen små justeringer av de tidligere alternativene, men dette skal vi klare innen rimelig tid, sier prosjektleder Nils Brandt i Statens vegvesen.

Statens vegvesens forslag til planprogram skal behandles og vedtas av kommunene Lier og Røyken.

Aktuelt for fylke(r): Agder, Vestfold og Telemark