Planprogram til førstegangs-behandling

— Statens vegvesen har sendt planprogrammet for E134 Dagslett–E18 over til kommunene Lier og Røyken for en førstegangsbehandling.

Økning i kostnader

— I utgangspunktet hadde prosjektet en kostnadsramme på 2,3 milliarder kroner (2017 kr). Etter nye kostnadsberegninger er sluttsummen økt til 3,2 milliarder kroner (2017 kr).