Lier/Asker: Foreslår statlig plan for E134 Dagslett - E18

— Statens vegvesen ber Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsette vedlagt planprogram for E134 Dagslett-E18 gjennom et statlig vedtak etter Statens vegvesens forslag med fire alternativer.

Målet for kostnadsstyring er fastsatt

— Samferdselsdepartementet har i tråd med forslag fra Statens vegvesen fastsatt kostnadsestimat på 3,8 milliarder kroner for E134 Dagslett-E18 i Lier og Asker kommune.

Planprogram til førstegangs-behandling

— Statens vegvesen har sendt planprogrammet for E134 Dagslett–E18 over til kommunene Lier og Røyken for en førstegangsbehandling.