Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

I henhold til plan og bygningslovens §11-14 legges kommunedelplan med konsekvensutredning for E134 Dagslett-E18 nå ut på høring.

Det er utredet syv veglinjer i fire ulike korridorer. I tre av korridorene, Vitbank, Huseby og Jensvoll-korridoren, har vi utredet to ulike alternativer:

  • en veglinje som går i bru over fylkesveg 282 og jernbanen, og
  • en veglinje som går i betongtunnel under.

Derav navnene Vitbank - over, Vitbank - under, Huseby-  over, Huseby - under, Jensvoll - over, og Jensvoll - under. Viker er kun utredet med et alternativ.

Under-alternativene er utarbeidet etter initiativ fra kommunene, for å se på alternativer som tar mer hensyn til omgivelsene enn over-alternativene gjør. Under-alternativene har ikke kryss med fv. 282, slik som over-alternativene har.

Det er Lier kommune og Asker kommune som er planmyndighet, og som skal behandle og vedta kommunedelplanen. For å lage en plan som er best mulig, trenger vi din hjelp. Kommunene ønsker innspill på kommunedelplanen innen 01.04.2022.

Har du merknader til kommunedelplanen og konsekvensutredningen kan du sende de til Asker eller Lier kommuner:

  • eller til: Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken 
  • eller til: Lier kommune, Postboks 205, 3401 Lier

Merk med «E134 Dagslett-E18»

Planmaterialet

Det er kommunene Lier og Asker som formelt legger planen ut på høring.

Statens vegvesen:

Åpent møte og kontordager

Det ble gjennomført åpent møte mandag 07.03.22, kl. 18.00. Opptak av møtet ligger i linken nedenfor.

Link til opptak av åpent møte på Teams 

Kontordager:

På grunn av korona gjennomføres også disse på teams på datoene 16.03.22 og 17.03.22, mellom kl 14.00 og 18.00. Tid avtales ved å  sende epost til Ved spesielle behov kan møtet gjennomføres fysisk.

Kontaktpersoner

Statens vegvesen:

  • Prosjektleder Nils Brandt, telefon: 99 38 60 33, e-post:
  • Planleggingsleder Marianne Haga, telefon: 93 00 64 79, e-post:

Kontaktpersoner i kommunene:

  • Lier kommune: Eldbjørg Arntsen Henriksen, e-post: , telefon: 32 22 03 52.
  • Asker kommune: Sølve Brenn Jerm, e-post: , telefon: 97 76 44 73.
Aktuelt for fylke(r): Viken