Kommunedelplanen for E134 Dagslett–E18 ble enstemmig vedtatt i Lier og Asker kommune høsten 2022.

Illustrasjon som viser Vikerlinja.
Kommunene vedtok Vikerlinja. Illustrasjon: Martin Blystad, Statens vegvesen

Viker E134 Dagslett–E18

Filmen viser en gjennomkjøring av geometrien til alternativet Viker, som er lagt til grunn for konsekvensutredningen av alternativet. Filmen starter ved E18, fortsetter i en kort dagsone fram til tunnel, gjennom tunnel, ut av tunnelen ved bru over Dauerruddalen, og videre til Hekleberg bru. Video: Norconsult.

Gå videre