Kommunedelplanen for E134 Dagslett–E18 ble enstemmig vedtatt i Lier og Asker kommune høsten 2022

Vedtatt kommunedelplan for Asker kommune:

https://www.asker.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/areal--og-reguleringsplaner/planarbeid/e134-dagslett/

Vedtatt kommunedelplan for Lier kommune:

https://www.lier.kommune.no/kunngjoringer/kunngjoring-av-planer/kommunedelplaner/kommunedelplan-for-e134-dagslett---e18/

Historikk

E134-plan har vært på høring i Lier og Asker.

I henhold til plan og bygningslovens §11-14 lå kommunedelplan med konsekvensutredning for E134 Dagslett-E18 ute på høring tom. 1. april 2022.

Dokumentene under er dokumentene som var på høring. Det ble gjort noen endringer etter høring før vedtak. Ettersom kommunene har vedtatt planen, ber vi om at vedtatte dokumenter og rapporter hentes på kommunene sine nettsider som er beskrevet over.

E134 Dagslett–E18