E134-plan legges ut på høring i Lier og Asker.

I henhold til plan og bygningslovens §11-14 legges kommunedelplan med konsekvensutredning for E134 Dagslett-E18 nå ut på høring, frist 1. april 2022.

En del dokumenter er "tunge". Last ned pdf-filen på maskinen din før du åpner den.

Planbeskrivelsen og bestemmelsene i begge kommuner er oppdatert etter ønske fra kommunene og vedtak i førstegangsbehandling av planen.

E134 Dagslett–E18