Statlig fastsatt planprogram for kommunedelplan E134 Dagslett–E18.

I brev 25. juni 2021 er konklusjonen at Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener hensynet til nasjonale og vesentlige regionale interesser tilsier at alle de fire korridorene foreslått i Statens vegvesen sitt forslag til planprogram, må utredes. Les hele nyhetsaken om "Statlig fastsatt planprogram med fire alternativer for E134 Dagslett-E18".