Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Samferdselsdepartementet ba i vår Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) om statlig fastsettelse av planprogrammet for E134 Dagslett-E18.

I brev 25. juni 2021 er konklusjonen at Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener hensynet til nasjonale og vesentlige regionale interesser tilsier at alle de fire korridorene foreslått i Statens vegvesen sitt forslag til planprogram, må utredes.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven fastsetter derfor departementet planprogram for E134 Dagslett-E18, datert 14. desember 2020. Departementet ber Statens vegvesen om at de som har uttalt seg til planprogrammet, blir gjort kjent med fastsatt planprogram.

Lier og Asker kommune er orientert om fastsettelsen av planprogrammet.

Aktuelt for fylke(r): Viken