Det planlegges ny fire-felts E134 fra Viker ved Reistad i Lier til Dagslett ved Spikkestad i Asker kommune.

Oppstart av reguleringsplan er nå stanset inntil videre på grunn av reduserte planmidler i 2023-budsjettet

Vedtatt kommunedelplan for Asker kommune:

https://www.asker.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/areal--og-reguleringsplaner/planarbeid/e134-dagslett/

Vedtatt kommunedelplan for Lier kommune:

https://www.lier.kommune.no/kunngjoringer/kunngjoring-av-planer/kommunedelplaner/kommunedelplan-for-e134-dagslett---e18/

 

Dagens veg er i dårlig stand og oppfyller ikke gjeldende krav til vegbredde, avkjørsler, kryssløsninger og fartsgrense. I tillegg skaper lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk store miljø- og trafikksikkerhetsproblemer for de som bor i området.

I mai 2018 ble det avgjort at prosjektene Dagslett–Linnes og Linnes–E18 skulle slåes sammen, og at Statens vegvesen skal utrede «alle relevante linjer» mellom Dagslett og E18. Dette løser vi ved å lage en ny kommunedelplan med konsekvensutredning (KU). I praksis betyr det at vi utarbeider en ny kommunedelplan for prosjektet E134 Dagslett–E18, og tar med oss grunnlaget og erfaringene fra prosjektene rv. 23 Linnes–E18 og rv. 23 Dagslett–Linnes.

Vei:
E134
Fase:
Planfase
Kommuner:
Lier
Fylker:
Viken

E134 Dagslett–kryss E18 © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Nils Brandt

Prosjektleder
Telefon:
99 38 60 33
E-post:

Marianne Harstad Haga

Planleggingsleder
Telefon:
93 00 64 79
E-post:

Kjell Wold

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
90 09 48 86
E-post:

Sist oppdatert: