Av 70 innspill til Kommunedelplan for E134 Dagslett-E18 mellom Lier og Asker var det som ventet et klart flertall for Viker-løsningen.

Modell og kart over kryssområde i Lier
Slik kan krysset mellom E18 og E134 ved Viker i Lierbakkene komme til å se ut. (Foto: Statens vegvesen)

Kommunedelplan med konsekvensutredning for E134 Dagslett-E18 ble lagt ut på høring i februar med to reelle valgmuligheter til trase: Viker eller Vitbank over (bakken).

To reelle valg

De fem andre traseforslagene som var til vurdering ble ikke anbefalt. På bakgrunn av konsekvensutredningen og samfunnsøkonomisk analyse, tilleggsutredninger og analyse av måloppnåelse, sammen med vurdering opp mot KVU-estimat gitt av Samferdselsdepartementet, var dette Statens vegvesen sin anbefaling:

Statens vegvesen foretrekker Vitbank – over som er rangert som nummer 1 i vurderingen av samfunnsøkonomisk analyse og har en beregnet netto nytte på 330 millioner kroner. Det er høyest av alle alternativ.

Stort jorde med motorvei i bakgrunnen. Her kommer ny vei fra kryss med E18 i Lierbakkene.
Her kommer ny E134 i Lier inn i tunnel fra nytt kryss med E18 i bakgrunnen. (Foto: Kjell Wold)

Reguleringsplan neste

Statens vegvesen aksepterer Viker som er rangert som det beste alternativet for de ikke-prissatte fagene. Viker er rangert som nummer 4 i vurderingen av samfunnsøkonomisk analyse og har tredje laveste netto nytte på - 3 350 millioner kroner. Viker er kostnadsberegnet innenfor rammen av KVU-estimatet.

Vertskommunene Asker og Lier ønsker begge Vikerløsningen. Arbeidet med et forslag til reguleringsplan starter opp så snart kommunedelplanen er vedtatt. 

Aktuelt for fylke(r): Viken