Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

En fersk trafikkanalyse konkluderer med at det bør bygges et nytt felt fra Kjellstadkrysset til Brakerøyakrysset, i sørgående retning.

Når ny E134 kobles på E18 på Viker vil det komme mer trafikk inn på E18. Omtrent 80% av denne trafikken skal mot Drammen og trafikken gjennom Kjellstadkrysset vil derfor øke. Kjellstadkrysset skaper kø allerede i dag.

her vil ny E134 fra Oslofjord møte e18 ved Viker i LIer
Når ny E134 en gang i fremtiden blir bygd vil trolig rundt 80 prosent av trafikken fra Oslofjordforbindelsen svinge av mot sør her ved Viker i retning Kjellstad lengst t.v. i bakgrunnen og videre til Brakerøya og Drammen. Det øker behovet for tre felt fra Kjellstad til Brakerøya, viser ferske trafikkanalyser. (Foto: Kjell Wold)

Det står kø oppover Lierbakkene omtrent daglig og på fredager er denne køen ganske lang. Økt trafikk på E18 gjennom Kjellstadkrysset vil føre til lengre køer. Problemene i Kjellstadkrysset oppstår uavhengig av utvidelsen av Oslofjordtunnelen.

Køutfordringer alt i dag

-Blir køene for lange vil mange biler velge å kjøre på lokalvegnettet som dagens E134 over Lahell, det ønsker vi ikke, sier prosjektleder for E134 Dagslett-E18(Viker), Nils Brandt.

-Vi har gjennomført en trafikkanalyse for å finne ut hvordan vi kan forbedre kapasiteten på E18. Konklusjonen fra trafikkanalysen er at det bør bygges et nytt felt fra Kjellstadkrysset til Brakerøyakrysset, i sørgående retning. Med dette ekstra feltet vil trafikksituasjonen bedres litt i forhold til dagens situasjon, men alle køer vil ikke bli borte.

-Vi starter nå et forprosjekt for å vurdere hvordan dette nye feltet skal utformes og hvor mye det vil koste å bygge det. Spesielt ser vi på hvor lite plass vi trenger for å få bygd det nye feltet. Målet er at det nye feltet skal åpnes senest samtidig med ny E134, sier Brandt.

Aktuelt for fylke(r): Viken