Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Fem konsulentselskaper kjemper om oppdraget med detaljreguleringsplanen for E134 Dagslett–E18 i Lier og Asker: Cowi, Norconsult, Rambøll, Sweco og Vianova.

Modell av stort motorvegkryss i Lier mellom E18 og ny E134 - bilde
Modell av hvordan nytt kryss mellom E18 og ny E134 ved Reistad i Lier kan komme til å se ut. Illustrasjon: Statens vegvesen

Rådgivningsoppdraget for utarbeidelse av detaljreguleringsplan for E134 Dagslett–E18 ble lyst ut tidlig i juli i år med tilbudsfrist 19. september.

Oppdraget omfatter utarbeidelse av detaljreguleringsplan for E134 på strekningen mellom Dagslett i Spikkestad til E18 i Lier – med kryssplasseringer og nødvendige tilførselsveger.

6,4 km veg – hvorav 4,4 km i tunnel

Strekningen går fra Hekleberg bru på Dagslett i Asker kommune, til E18 ved Reistad i Lier kommune. Strekningen er ca. 6,8 km. Av denne strekningen vil ca. 4,4 km gå i en to-løps tunnel. Vegen skal detaljreguleres som en firefelts H3 veg med 90 km/t.

Oversiktsbilde jorde ved E18 Lierbakkene
Her nederst i Lierbakkene på dagens E18 vil det bli bygd et kryss med ny E134 mot Spikkestad og Oslofjordforbindelsen. Foto: Kjell Wold, Statens vegvesen

Arbeidet med reguleringsplanen er beregnet å ta litt over et år. Kommunedelplanen for E134 Dagslett–E18 er ikke vedtatt i de to kommunene ennå. Det blir ikke meddelt noe tildeling av oppdraget før kommunedelplanen er vedtatt

– Målet er å få skrevet kontrakt med ett av selskapene i slutten av november, forteller prosjektleder Nils Brandt i Statens vegvesen.

Aktuelt for fylke(r): Viken