På grunn av reduserte planmidler blir konsulentoppdraget på reguleringsplanen for E134 Dagslett–E18 avlyst.

Videre planlegging av dette prosjektet stoppes inntil videre på bakgrunn av begrensede planmidler i statsbudsjettet.

Utbyggingsdirektør i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik, opplyser at det vil bli betydelig lavere aktivitet på mange planprosjekter i 2023.

– Dette vil gjelde for en rekke planprosjekter rundt i landet fordi planmidler i budsjettet for 2023 er redusert med 30 prosent, sier Davik. Han peker også på at det er klare signaler om lavere investeringstakt i ny NTP 2025-2036.

En helhetlig plan for 2023 vil være klar i slutten av januar.

Aktuelt for fylke(r): Viken