6. mai 2022 — Statens vegvesen skal i samarbeid med Karmøy kommune i gang med å lage en detaljreguleringsplan for utbedring av E134 Husøyvegen, og ber om innspill til arbeidet.

E134 Husøyvegen er arm av E134 som går fra dagens rundkjøring E134 Karmøyvegen/Helganesvegen til Karmsund hamn. Strekningen er ca. 1900 meter lang og har ikke tilbud for gående og syklende. E134 er for smal og mangler gul midlinje. Dette gir utfordringer når to vogntog møtes på strekningen.

Det må gjennomføres en ny regulering av området for å fange opp  manglende regulering fra de to gjeldende reguleringsplaner som har gått ut.

Det skal bygges en gang- og sykkelveg for å gi gående og syklende et godt og  trafikksikkert tilbud. I tillegg skal eksisterende veg utbedres for å gi bedre framkommelighet for tungtransport.

Vei:
E134
Fase:
Planfase
Kommuner:
Karmøy
Fylker:
Rogaland
Lengde:
1900 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029
Totalkostnad:
I Handlingsprogrammet er det signalisert at det kommer 120 millioner kroner (2018) i perioden 2024–2029. Det er avsatt 2 millioner kroner til planlegging.
Oppstart:
Høst 2024
Antatt åpnet:
Vinter 2025

Prosjektområdet. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Steffi Bartel

Prosjektleder
Telefon:
45 97 33 28
E-post:

Sist oppdatert: