Øver på ulukker

— Torsdag 5. desember øver redningsetatane på ulukker i Mælefjelltunnelen. Redningsinnsatsen kjem inn frå begge sider.

1 300 samla til folkefest

— Tenk deg at du møter 1 300 menneske nesten fem kilometer inne i eit massivt fjell, ville du trudd det var mogeleg? Kva med ei gudsteneste med åtte prestar?

Skal byggje utsiktspunkt

— Utsikta utover Flatdal frå Nutheim skal leggjast til rette for alle. No byggjer vi eit utsiktspunkt som bringar den vakre dalen til turistane.

Snora klippast 19. desember

— Snora skal klippast 19. desember for Mælefjelltunnelen på E134 mellom Hjartdal og Seljord.

Spindelvev av leidninger

— Inne i Mælefjell blir det trekt leidningar i alle retningar. 200 kilometer leidning skal trekkjast og koplast på rett plass.

Trosser kulda

— Temperaturen har vore godt nedanfor -10 merket. Torbjørn Johansson og Karl-Johan Gustavsson har kalde dagar på jobb.

Testar blått ljos

— Vakkert, ikkje sant? Slik kjem det til å bli i Mælefjelltunnelen.

Full fart i tunnelen

— 10 kilometer kabelbruer er montert i taket i tunnelen.Aventi er i full gong med monteringa i Mælefjell.