Skal byggje utsiktspunkt

— Utsikta utover Flatdal frå Nutheim skal leggjast til rette for alle. No byggjer vi eit utsiktspunkt som bringar den vakre dalen til turistane.

Snora klippast 19. desember

— Snora skal klippast 19. desember for Mælefjelltunnelen på E134 mellom Hjartdal og Seljord.

Spindelvev av leidninger

— Inne i Mælefjell blir det trekt leidningar i alle retningar. 200 kilometer leidning skal trekkjast og koplast på rett plass.

Trosser kulda

— Temperaturen har vore godt nedanfor -10 merket. Torbjørn Johansson og Karl-Johan Gustavsson har kalde dagar på jobb.

Testar blått ljos

— Vakkert, ikkje sant? Slik kjem det til å bli i Mælefjelltunnelen.

Mælefjell fortel si historie

— Historia til Mælefjell er over ein milliard år. Visste du at utfordringane inne i fjellet skuldast kva som skjedde for fleire hundre millionar år sidan?

Nytt liv for tunnelstein

— Meir enn 182 000 kubikkmeter stein frå Mælefjelltunnelen kjem til nytte både i Seljord og Hjartdal kommune.