Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Reguleringsplanen for 15 kilometer ny E134 mellom Saggrenda i Kongsberg og Elgsjø i Notodden er nå vedtatt i begge kommuner.

Notodden vedtok planen enstemmig i kommunestyret 28. oktober. Kongsberg vedtok planen i kommunestyret 3. november (mot 3 stemmer fra MDG og 2 fra SV)

Ofte kø i bakkene opp fra Elgsjø til Meheia
Ofte kø i bakkene opp fra Elgsjø til Meheia Foto: Kjell Wold

Bompenger neste

­-Vi jobber nå med bompengesaken sammen med Transport og Samfunn, forteller planleggingsleder for prosjektet i utbyggingsdivisjonen, Ragnar Grøsfjeld.  Det skal i første rekke oppnås lokalpolitisk enighet i de to kommunene og de to fylkeskommunene. Første møte med fylkesadministrasjonen ble holdt 4. november.

Før-undersøkelser

Statens vegvesen har engasjert Multiconsult til en før-undersøkelse av vann og vassdrag. Hensikten med oppdraget er å dokumentere tilstanden før anleggsarbeidene starter og samarbeide med statsforvalteren i de to fylkene. Det skal blant annet avklares om E134-prosjektet må søke konsesjon.

Utbyggingsprosjektet er alt i gang med å ta ut månedlige prøver (første runde i oktober), og disse sendes til lab for analyse. Prøvetakingen skal pågå i et års tid før Multiconsult skriver rapport med resultatene fra undersøkelsene.

Modell av Elgsjøbrua som blir den største konstruksjonen på den nye veien.
Modell av Elgsjøbrua som blir den største konstruksjonen på den nye veien. Foto: Multiconsult

Statsbudsjettet 2022

Ny Regjering la fram sitt statsbudsjett denne uka, men i den forrige regjeringens framlegg var det satt av 25 mill. kr. til forberedende arbeider for E134 Saggrenda-Elgsjø. Midlene vil gå til grunnerverv, supplerende grunnundersøkelser, før-undersøkelser av vann og vassdrag, forberedelse og gjennomføring av KS2 samt eventuell oppstart av arbeidet med konkurransegrunnlag.

KS2

Prosjektbestilling for byggefasen antas å foreligge før nyttår. Når Statens vegvesen har utarbeidet et faglig grunnlag for bompengesaken, og begge kommunene og fylkeskommunene har fattet lokalpolitisk vedtak og gitt sin tilslutning til dette, kan prosjektet ta fatt på KS2 prosessen.

-Det er imidlertid krav om maksimum ett år gammelt anslag til KS2, så før oppstart må vi derfor gjennomføre et nytt Anslag. Framdriften på bompengeutredningen og den lokalpolitiske beslutningsprosessen vil avgjøre når dette blir, sier Grøsfjeld.

Aktuelt for fylke(r): Vestfold og Telemark, Viken