Grønt lys for ny E134 over Meheia

— Reguleringsplanen for 15 kilometer ny E134 mellom Saggrenda i Kongsberg og Elgsjø i Notodden er nå vedtatt i begge kommuner.

Skogbrann i vegplanleggingen

— En skogbrannøvelse i furuskogen ved Elgsjø i Notodden kan gi viktige miljøbidrag til planleggingen av ny E134 gjennom området.

Reguleringsplan for E134 Saggrenda–Elgsjø til offentlig ettersyn

— Statens vegvesen har i samarbeid med Kongsberg og Notodden kommuner utarbeidet reguleringsplan med konsekvensutredning for ny E134 på strekningen Saggrenda–Elgsjø. Reguleringsplanen omfatter ca. 15 km ny 4-felts E134 med tilhørende vegnett, tekniske anlegg, massedeponier med mer.