Ny veg over Meheia fra Saggrenda til området Elgsjø–Rossebu vil øke trafikksikkerheten, redusere reisetiden og øke regulariteten på E134 mellom Kongsberg og Notodden.

Nyhet: Grønt lys for ny E134 over Meheia

Link til: Vedtatte plandokumenter for E134 Saggrenda–Elgsjø

Parsellen er en naturlig videreføring av byggeprosjektet E134 Damåsen–Saggrenda som åpnet sommeren 2020.

Vegstandarden på eksisterende E134 på strekningen Saggrenda–Elgsjø er dårlig, og er klart medvirkende til at prosjektet har blitt en realitet. Vegen har stor stigning (8-9 %), dårlig kurvatur og få forbikjøringsmuligheter. Dette medfører at det ofte er saktegående kø på deler av strekningen. Dagens veg er også ulykkesbelastet.

Det er nå utarbeidet forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for ny 4-felts motorveg på strekningen. Planmaterialet til E134 Saggrenda–Elgsjø lå ute til offentlig ettersyn i perioden 9. april–21. mai 2021. På bakgrunn av innkomne merknader ble det i etterkant også to runder med begrensning høring. Reguleringsplanene ble vedtatt 28.10.22 og 03.11.22 i hhv. Notodden og Kongsberg kommuner.

Prosjektet er omtalt i NTP 2022-2033 - fullfinansiert i første periode (inkl. 45% bompenger).

Foreløpig framdriftsplan for videre arbeid:

  • Lokal enighet om bompenger (vår 2022)
  • Ekstern kvalitetssikring, KS2 (høst 2022)
  • Stortingsbehandling (vår 2023)
  • Utlysning entreprise (høst 2023)
  • Byggestart (vår/sommer 2024)
  • 3 års byggetid

Vei:
E134
Fase:
Planfase
Kommuner:
Kongsberg, Notodden
Fylker:
Viken, Vestfold og Telemark
Omfang:
15 km
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033

E134 Saggrenda–Elgsjø © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Statens vegvesen, Notodden kontorsted , Semsveien 42, 3676 Notodden

Kontakter

Trude Holter

Prosjektleder
Telefon:
95 74 69 94
E-post:

Ragnar Grøsfjeld

Planleggeingsleder
Telefon:
95 81 72 02
E-post:

Kjell Wold

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
90 09 48 86
E-post:

Sist oppdatert: