Hensikten med prosjektet er å bygge et overordnet vegnett for gjennomganggstrafikk og for trafikk til og fra Kongsberg, etablere et bedre differensiert vegnett og bedre trafikksikkerheten.

Dagens E134 mellom Damåsen og Saggrenda har ikke tilfredsstillende vegstandard med hensyn til kurvatur og vegbredde. Vegen går gjennom bynære og tettbebygde områder, samt bykjernen i Kongsberg. Strekningen gjennom Kongsberg er den mest ulykkesbelastede på E134 i Buskerud.

Vei:
E134
Fase:
Åpnet
Kommuner:
Kongsberg, Øvre Eiker
Fylker:
Buskerud
Lengde:
13,2 km
Finansiering:
Stat, Bompenger
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2010-2019
Totalkostnad:
4,20 milliarder
Oppstart:
2015
Antatt åpnet:
Juli 2020

E134 Damåsen–Saggrenda © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Tom Hedalen

Prosjektleder utbygging
Telefon:
909 59 433
E-post:

Sist oppdatert: