Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Finansieringsplanen for E134 Damåsen–Saggrenda omfatter statlige midler og bompenger. Den statlige andelen utgjør 43 prosent av kostnaden.

Kart E134 Damåsen-Saggrenda
Kart E134 Damåsen-Saggrenda

E134 Damåsen–Saggrenda

Se illustrasjonskart i stort format:

Bompenger og bompengeopplegg

Finansieringsopplegget bygger på tovegs etterskuddsinnkreving i fire automatiske bomstasjoner. Bomstasjonene plasseres på ny og eksisterende E134 ved Damåsen, på ny E134 ved Saggrenda og på fv. 287 ved Teigenundergangen. Eventuelle inntekter fra en bomstasjon på fv. 72 Gamle Kongsbergvei inngår ikke i finansieringsberegningene.

Bomstasjonene settes opp når hovedprosjektet åpnes for trafikk i 2019.

Det er lagt til grunn følgende takster (i 2014-prisnivå):

  • Lette kjøretøy (totalvekt t.o.m. 3 500 kg): 38 kr
  • Tunge kjøretøy (totalvekt over 3 500 kg): 93 kr

Det er forutsatt at takstene reguleres i samsvar med prisutviklingen. Abonnenter med AutoPASS-brikke får 10 prosent rabatt. Det er lagt til grunn et passeringstak på 40 passeringer pr. bomstasjon for lette kjøretøy, slik at disse innenfor en kalendermåned betaler for maksimalt 40 passeringer. Dette er i samsvar med retningslinjer fra Samferdselsdepartementet.

Forutsetninger for finansieringsplanen

Eventuelle kostnadsøkninger ut over prisstigning skal dekkes i samsvar med gjeldende retningslinjer for bompengeprosjekter. Kostnadsøkning opp til kostnadsrammen skal følgelig dekkes med statlige midler og bompenger etter samme prosentvise fordeling som innenfor styringsrammen. Eventuelle overskridelser ut over kostnadsrammen er statens ansvar og dekkes med statlige midler.

Eventuelle kostnadsreduksjoner på inntil 10 prosent fordeles mellom staten og bompengeselskapet i forhold til partenes andel av finansieringen innenfor styringsrammen. Eventuelle kostnadsreduksjoner på mer enn 10 prosent tilfaller staten.

Dersom økonomien i prosjektet blir svakere enn forutsatt, kan bompengeselskapet etter avtale med Vegdirektoratet øke realtakstene med inntil 20 prosent og forlenge innkrevingsperioden med inntil 5 år.

E134 Damåsen-Saggrenda