Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

E134 Damåsen-Saggrenda

Den nye E134 starter ved Damåsen i Øvre Eiker kommune. Derfra går vegen fram til Diseplass like sør for dagens E134. Vegen går videre i Kongsbergtunnelen under Gamlegrendsåsen og kommer ut ved Tislegård. Her knyttes nye E134 sammen med Gomsrudvegen og krysser Lågen over til Sellikdalen.

Det blir bygd en rundkjøring for å knytte sammen Kongsberg Teknologipark og dagens E134/Sandsværveien. Fra Sellikdalen går ny E134 inn i Svartåstunnelen som svinger sørover mot Trollerudmoen. Der bygges det en rundkjøring mot eksisterende E134. Ny E134 går videre mot Moane og inn i tunnel som kommer ut før den krysser over dagens E134. Vegen går så videre over Kobberbergselva gjennom Saggrenda sør, videre i tunnel i Saggrenda vest, før den går sammen med eksisterende E134 ved Kopparvollane.

Hovedstrekningene i vegprosjektet E134 Damåsen–Saggrenda er:

  • E134 Damåsen–Tislegård
  • E134 Myntbrua–Trollerudmoen
  • E134 Trollerudmoen–Saggrenda

Foruten de tre hovedstrekningene fra Damåsen forbi Kongsberg til Saggrenda, omfatter vegprosjektet også tre andre delprosjekter:

  • Fylkesveg 72 Darbu
  • Tverrveg Trollerudmoen
  • Fylkesveg 286 Teigen jernbaneundergang

E134 Damåsen-Saggrenda