Reguleringsplan for E134 Saggrenda–Elgsjø med konsekvensutredning lå ute til offentlig ettersyn i perioden 9. april til 21. mai 2021.

Reguleringsplanene ble vedtatt 28.10 og 03.11 i hhv. Notodden og Kongsberg kommuner.

E134 Saggrenda–Elgsjø