Reguleringsplan for E134 Saggrenda–Elgsjø med konsekvensutredning lå ute til offentlig ettersyn i perioden 9. april til 21. mai 2021.

E134 Saggrenda–Elgsjø