Reguleringsplan for E134 Saggrenda–Elgsjø med konsekvensutredning legges ut til offentlig ettersyn perioden 9. april til 21. mai 2021.

E134 Saggrenda–Elgsjø