Det fremmes ingen bompengesak til lokalpolitisk behandling før etter at ny NTP legges fram til våren.

Før jul -23 opplyste Samferdselsdepartementet i brev til de aktuelle kommuner og fylkeskommuner om dette.

Det er ventet at forslag til ny NTP for perioden 2025-2036 legges fram i mars/april – 24. Først etter den tid vil det være aktuelt for lokalpolitisk behandling.

 

Aktuelt for fylke(r): Telemark