Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har sendt forslag til reguleringsplan med KU for E134 Saggrenda-Elgsjø til formell behandling i Notodden og Kongsberg kommune.

Formålet med planen er å legge til rette for en mer effektiv og trafikksikker veg mellom Saggrenda i Kongsberg og Elgsjø i Notodden.

Bakkene opp fra Elgsjø mot Meheia er bratte og svingete.
Bakkene opp fra Elgsjø mot Meheia er bratte og svingete. Foto: Kjell Wold

Planprosessen

Det ble holdt oppstartsmøte med de to kommunene 23.04.2019 og varslet
oppstart av planarbeidet første gang 29.05.2019. Det ble varslet planoppstart på nytt 03.08.2020. Samtidig ble forslag til planprogram lagt ut til offentlig ettersyn.

Planprogrammet ble fastsatt i Notodden kommune 10.12.2020 og i Kongsberg kommune 14.12.2020. Da ble det også vedtatt å utarbeide reguleringsplan for smal 4-felts veg,

Høring og endringer

Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning lå ute til offentlig ettersyn i tidsrommet 9. april – 21. mai 2021. Her kom det innspill fra 31 høringsinstanser.

Etter offentlig ettersyn ble det gjort en del endringer i planforslaget, og enkelte av disse var av et slikt omfang at planen ble sendt på begrenset høring til de berørte i tidsrommet 18. august – 8. september 2021.

I forbindelse med den begrensede høringen, kom det innspill om alternativ trasé for den omlagte vegen til Heia hyttefelt. Statens vegvesen så at forslaget kan ha flere fordeler og valgte derfor å gjennomføre en ny runde med begrenset høring i tidsrommet 10. – 21. september 2021.

Plankart og dokumenter

Oppdaterte plandokumenter kan lastes her:

Veglinje E134 Saggrenda-Elgsjø
Oversiktskart veglinje E134 Saggrenda-Elgsjø Foto: Illustrasjon Statens vegvesen

Omklassifisering og finansiering

Omklassifisering som følge av ny E134 på strekningen vil bli behandlet som egen sak. Det er i Nasjonal transport plan (NTP) forutsatt en delt finansiering mellom stat og bompenger. Statens vegvesen vil, etter at reguleringsplanen er vedtatt, fremme en sak for å oppnå lokalpolitisk tilslutning til bompengefinansiering.

Saken skal behandles i teknisk utvalg i Notodden kommune 13. oktober og forventet vedtak i kommunestyret 28. oktober. I Kongsberg skal saken opp i Utvalg for miljø og utvikling 25. oktober og kommunestyret 3. november.

Ny veg over Meheia vil få bedre stigningsforhold enn dagen E134.
Ny veg over Meheia vil få bedre stigningsforhold enn dagen E134. Foto: Kjell Wold
Aktuelt for fylke(r): Viken, Vestfold og Telemark