Reguleringsplanen for E136 Monge–Marstein vart godkjent i 2003. Denne planen er no utdatert og vil bli erstatta med den nye planen for heile strekninga.