Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Stian Brenden Maskinservice AS skal bygge ny Jora bru på E136 vest for Dombås for Statens vegvesen.

Gammel steinhvelvsbru med to hvelv.
Nye Jora bru skal bygges cirka 30 meter sør for dagens kjørebru, som blir gang- og sykkelveg bru. Foto: Henrik Eineteig Wedum/Statens vegvesen

Stian Brenden Maskinservice AS har vunnet konkurransen om bygging av den 70 meter lange nybrua med en tilbudssum på 65.437.027 kr.

– Stian Brenden hadde i utgangspunktet det nest laveste tilbudet, men ble rangert høyest ettersom denne kontrakten ble tildelt på bakgrunn av beste forhold mellom pris og kvalitet. Vi hadde tildelingskriterier der prisen telte 80 prosent, og organisering og kompetanse telte 20 prosent, sier prosjektleder Vegar Antonsen i Statens vegvesen.

Stian Brenden Maskinservice AS vant kontrakten i konkurranse med fem andre tilbydere –  Dokka Entreprenør AS, Arbeidsfellesskapet HR Entreprenør AS og Ra1 Anlegg AS, Lesja Bulldozerlag AS, Mesta AS og Winsnes Maskin & Transport AS.

Mer enn brubygging

Nye Jora bru skal bygges cirka 30 meter sør for dagens kjørebru, og skal stå ferdig høsten 2023. Byggearbeidene starter i løpet av sommeren i år.

I brukontrakten inngår mer enn bygging av ny bru. Det skal bygges ny veg inn mot brua på begge sider, totalt 950 meter. Nytt kryss med fylkesveg 2660 Vestsidevegen, nye avkjørsler, utbedring av lokalvegnettet og 700 meter omlegging og opprusting av gang- og sykkelveg inngår også i kontrakten.

Dagens gang- og sykkelvegbru er for smal til å gjennomføre tilfredsstillende snørydding og skal rives. Den gamle kjørebrua blir ombygd til gang- og sykkelvegbru.

Omlegging av kommunalt vann og avløp er også en del av prosjektet.

Aktuelt for fylke(r): Innlandet