Føremålet med planarbeidet er å skaffe eit formelt grunnlag for å bygge ein veg med betre trafikksikkerhet og framkommeligheit.

E136 mellom Dombås og Ålesund er det viktigaste vegsambandet mellom det indre austlandsområdet og Møre og Romsdal/nordre del av Vestlandet. Frå Raudstøl øvst i Romsdalen til Stuguflåten om lag 1,5 km inn i Innlandet fylke, har store kjøretøy problem med å halde farten oppe i dei bratte stigningane. Det er ikkje muleg å kjøre forbi på ein sikker måte. Om vinteren gjer kombinasjonen bratte stigningar/krappe kurver at store kjøretøy kan ha problem med å komme opp bakkane.

På strekninga vert det derfor planlagt ein 3-feltsveg med krabbefelt. Ulike løysingar har vore vurderte i prosjektet. I den vidare planlegginga av prosjektet er det valt ein vegstandard med forsterka midtoppmerking og total vegbredde på 12,25 meter.

Vei:
E136
Fase:
Prosjekteringsfase
Kommuner:
Lesja, Rauma
Fylker:
Innlandet, Møre og Romsdal
Lengde:
4800 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Ikke omtalt
Totalkostnad:
510 millioner. i 2020-kroner

E136 Stuguflåten–Raudstøl © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Fylkeshuset i Molde

Kontakter

Rolf Arne Hamre

Prosjektleiar
Telefon:
909 22 459
E-post:

Gisle Fossen

Planleggingsleiar
Telefon:
975 11 892
E-post:

Arild Grønsberg

Grunnervervar
Telefon:
411 03 905
E-post:

Sist oppdatert: