Vedtatt reguleringsplan

— Reguleringsplan for forbikøyringsfelt (krabbefelt) langs E136 på strekninga Stuguflåten–Raudstøl i Rauma og Lesja.

Offentleg ettersyn av reguleringsplan for E136 Stuguflåten–Raudstøl

— Statens vegvesen Region midt har i samarbeid med Lesja kommune og Rauma kommune laga eit forslag til reguleringsplan for forbikøyringsfelt (krabbefelt) langs E136 på strekninga Stuguflåten–Raudstøl. Reguleringsplanen ligg ute til offentleg ettersyn til 5. januar 2018.