Det er utarbeidet detaljreguleringsplan for å få en sammenhengende gang- og sykkelveg langs E14 på strekningen fra Stjørdal til Hegramo. I tillegg skal tiltak på E14 vurderes for å bedre trafikksikkerheten og framkommeligheten for alle trafikantgrupper på strekningen.

Aktuelt nå: Reguleringsplan E14 Stjørdal Hegramo gang- og sykkelveg er vedtatt

Vei:
E14
Fase:
Prosjekteringsfase
Kommuner:
Stjørdal
Fylker:
Trøndelag
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Handlingsprogrammet 2018–2023
Totalkostnad:
100 millioner. Prisnivå 2018
Oppstart:
2023
Antatt åpnet:
2025

E14 Stjørdal–Hegramo © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Kine Nilssen

Prosjekteringsleder
Telefon:
92 05 04 76
E-post:

Sist oppdatert: