Det er utarbeidet detaljreguleringsplan for å få en sammenhengende gang- og sykkelveg langs E14 på strekningen fra Stjørdal til Hegramo. I tillegg skal tiltak på E14 vurderes for å bedre trafikksikkerheten og framkommeligheten for alle trafikantgrupper på strekningen.

Aktuelt nå: Reguleringsplan E14 Stjørdal Hegramo gang- og sykkelveg er vedtatt

Vei:
E14
Fase:
Prosjekteringsfase
Kommuner:
Stjørdal
Fylker:
Trøndelag
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Handlingsprogrammet 2018–2023
Totalkostnad:
123 millioner. Prisnivå 2023.
Oppstart:
2025
Antatt åpnet:
2027

E14 Stjørdal–Hegramo © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Rolf Arne Hamre

Prosjektleder
Telefon:
90 92 24 59
E-post:

Andre Staberg

Byggeleder
Telefon:
99777042
E-post:

Sondre Berger

Byggeleder
Telefon:
91725858
E-post:

Sist oppdatert: