Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

COWI leverte det beste tilbodet til Fellesprosjektet Arna - Stanghelle på rådgivingskontrakten for førebuande arbeid for prosjektet med oppstart i 2024.

Fellesprosjektet Arna-Stanghelle blir Norges største tunnelprosjekt.
Fellesprosjektet Arna-Stanghelle blir Noregs største tunnelprosjekt.

Arbeidet omfattar blant anna detaljprosjektering, utarbeiding av konkurransegrunnlag, utsleppssøknader, forundersøkingar og miljøplaner. Konkurransen er gjennomført etter anskaffelsesmetoden Best Value Procurement (BVP), og har ein verdi på rundt 40 millionar kroner.

– Cowi har levert det beste tilbodet sett opp mot tildelingskritera, og vi har difor valt å tildele kontrakten til dei. Vi gler oss no til å starte arbeide med konkretiseringsfasen så snart klageperioden er over, fortel Gunnar Søderholm.

I konkretiseringsfasen skal Cowi beskrive korleis dei vil gjennomføre arbeide i kontrakten. Endelig kontrakt vil bli inngått etter avslutning av denne fasen.

Dei tre selskapa som deltok i konkurransen om anskaffinga leverte alle gode tilbod.

Følgande selskap deltok:

  • Rambøll-Sweco
  • Cowi
  • Norconsult

De andre tilbyderne har 10 dager på å klage på avgjerda.

Statens vegvesen og Bane NOR bygger veg og bane sammen i Fellesprosjektet Arna-Stanghelle.

Aktuelt for fylke(r): Vestland