Alle fagrapportar er no tilgjengelege

— Som grunnlag for reguleringsplanen for strekninga er det utarbeidd fagrapportar innanfor ulike tema. Dei er godkjende og er no offentleg tilgjengelege.

Unikt gullfunn på Espeland

— I samband med arkeologiske registreringar knytt til planane om ny E16 ved Espeland utanfor Bergen, ble det før helga gjort det største gullfunnet frå forhistorisk tid på Vestlandet på over 50 år.

Contracting strategy soon in place

— The work on the contracting strategy for the project “The E16 and the Voss Line Arna-Stanghelle” is about to be completed, but Covid-19 has caused a delay.

Kontraktstrategien snart i mål

— Arbeidet med kontraktstrategi for E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle nærmar seg slutten, men Covid-19 gir forseinking.