Contracting strategy soon in place

— The work on the contracting strategy for the project “The E16 and the Voss Line Arna-Stanghelle” is about to be completed, but Covid-19 has caused a delay.

Kontraktstrategien snart i mål

— Arbeidet med kontraktstrategi for E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle nærmar seg slutten, men Covid-19 gir forseinking.

Engasjerte innbyggarar på folkemøte

— Om lag 150 interesserte møtte fram på kvar av folkemøta i bygdene Vaksdal og Stanghelle første veka i februar. Tema for møta var status i prosjektet, med særleg vekt på støy, massehandtering og stasjonsplassering.

Utviding av plangrense på tre plassar

— Statens vegvesen og Bane Nor skal i samarbeid lage ein statleg reguleringsplan for Vossebanen og E16 mellom Arna og Stanghelle. I ettertid er det kome fram behov for utviding av plangrensa i Arna, Trengereiddalen (Bergen kommune) og Dalehagen (Vaksdal kommune).