Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

«Et imponerende og omfattende prosjekt som jeg regner med å se mer til fremover», sa Trygve Slagsvold Vedum da han besøkte prosjektet.

Utbyggingsdirektør i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik, prosjektsjef i Fellesprosjektet Arna–Stanghelle, Katrine Sælensminde Erstad, finansminister Trygve Slagsvold Vedum, prosjektdirektør i Bane NOR, Hans-Egil Larsen og assisterende prosjektsjef i Fellesprosjektet, Anne Laskemoen Herdlevær. Bilde.
Utbyggingsdirektør i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik, prosjektsjef i Fellesprosjektet Arna–Stanghelle, Katrine Sælensminde Erstad, finansminister Trygve Slagsvold Vedum, prosjektdirektør i Bane NOR, Hans-Egil Larsen og assisterende prosjektsjef i Fellesprosjektet, Anne Laskemoen Herdlevær. Foto: Ingvild Eikeland, Bane NOR

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og følget hans fikk presentert siste status i Fellesprosjektet da de kom til Arna denne uken. Flere lokale politikere og pressen møtte også opp.

Ministeren fulgte engasjert med på gjennomgangen til prosjektsjefen i Fellesprosjektet, Katrine Sælensminde Erstad, og hadde flere spørsmål og kommentarer underveis.

Vedum var spesielt interessert i prosjektets plan om å deponere tunnelmasser i Sørfjorden, og Erstad kunne forsikre om at nedføringsløsningen som prosjektet planlegger, vil sørge for at det blir minimal spredning av finstoff slik at miljøet i sjøen ikke blir skadet.

Prosjektsjefen kunne ellers fortelle at forberedelsene til byggestart er godt i gang, og med snarlig oppstart av ekstern kvalitetssikring, vil prosjektet være klare til investeringsbeslutning i Stortinget i løpet av høsten. Hun understreket også at det er en forutsetning å få denne beslutningen på plass i år for å ha mulighet til å rekke byggestart i 2024.

Ønsker ny finansieringsmodell

Erstad benyttet også anledningen til å informere ministeren om prosjektets ønske om å få tildelt en felles bevilgning for både vei og bane, i stedet for separate bevilgninger. Både Jernbane- og Veidirektoratet er positive til dette forslaget. En slik finansieringsmodell vil kunne spare 350 millioner i gjennomføringsfasen, og kutte den totale byggetiden med halvannet år og den mest rasutsatte delen av strekningen med hele to år.      

Vedum kvitterte med å takke for gjennomgangen, og sa at han sitter igjen med et inntrykk av at Fellesprosjektet Arna–Stanghelle er et imponerende og omfattende prosjekt som han regner med å se mer til fremover.

Aktuelt for fylke(r): Vestland