Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Strammere rammer gjør at Fellesprosjektet ikke ble prioritert i transportvirksomhetenes innspill til Nasjonal Transportplan for perioden 2025-2036.

Det er ikke nok penger til byggestart for prosjektet med de økonomiske rammene Vegvesenet og jernbanesektoren er bedt av Samferdselsdepartementet om å prioritere innenfor. Det betyr at det kun kan starte et fåtall nye, store utbyggingsprosjekter i perioden 2025-2030 dersom de stramme rammene blir en realitet.

Hva skjer i Fellesprosjektet nå?

Prosjektsjef Katrine Sælensminde Erstad forteller at arbeidet i prosjektet på nåværende tidspunkt ikke påvirkes av transportvirksomhetenes prioriteringsliste og at de jobber videre med forberedende arbeid.

– Vi har fått 200 millioner kroner fra regjeringen i år til å utføre grunnerverv og forberedende arbeider, og dette oppdraget skal fullføres. Fellesprosjektet Arna- Stanghelle er et stort prosjekt som krever mye forberedelser før en eventuell byggestart. Disse arbeidene går som planlagt ut 2023.

Grunnerverv fortsetter med arbeidene som er nødvendig for å kunne nå byggestart i 2024. Per nå har prosjektet innløst og inngått avtaler med de fleste boligeierne i prosjektet. I tillegg fortsetter BKK arbeidet med å legge anleggsstrøm langs eksisterende E16.

Parallelt med det forberedende arbeidet pågår det en ekstern kvalitetssikringsprosess kalt KS2. COWI er godt i gang med detaljplanleggingen av de første arbeidene som vil markere byggestart for prosjektet.

Prosjektet vil ikke lyse ut nye kontrakter i markedet før politisk prioritering av prosjektet er avklart.

Ny NTP for perioden 2025-2036 skal til politisk behandling våren 2024.

Fellesprosjektet Arna-Stanghelle blir Norges største tunnelprosjekt.
Fellesprosjektet Arna-Stanghelle blir Noregs største tunnelprosjekt.
Aktuelt for fylke(r): Vestland