Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Det er ikke satt av midler til Fellesprosjektet i forslaget til statsbudsjettet for 2023. Forhandlingene om det endelige budsjettet vil pågå til desember.

Prosjektet fortsetter med alle finansierte aktiviteter ut 2022, men vil ikke kunne sette i gang nye arbeider som gir utgifter i 2023 før budsjettsituasjonen er endelig.

Umiddelbare konsekvenser

Dersom prosjektet ikke blir prioritert i endelig Statsbudsjettet for 2023, som forslaget indikerer, vil det føre til at anleggsstarten kan bli mer enn 1,5 år forsinket. Dette skyldes at planlagte aktiviteter i 2023, som skulle tilrettelegge for byggestart i 2024, må forskyves til prosjektet får midler til å starte opp igjen.   

Grunnerverv, en status

Prosjektet er i gang med innløsning av boliger og vil fortsette med dette arbeidet ut året for de prosessene som er igangsatt. Vi vil imidlertid ikke initiere nye forhandlinger frem til endelig statsbudsjett er vedtatt. 

Vedtatt reguleringsplan gir alle grunneiere med kryss over boligen sin rett til å kreve innløsning. Denne rettigheten gjelder uavhengig av om prosjektet får midler i statsbudsjettet for 2023.

Aktuelt for fylke(r): Vestland