I samband med utarbeiding av reguleringsplan for strekninga er det utarbeidd ei rekke fagrapportar.

Sjølve reguleringsplanen (planomtalen, plankart og føresegnar for strekninga) er lagt ut på høyring og offentleg ettersyn.

Fagrapporter Miljø

Tidligere rapporter: Miljø
Sist oppdatert: