Reguleringsplan for strekninga E16 og Vossebanen Arna–Stanghelle er no lagt ut til høyring og offentleg ettersyn.

Sist oppdatert:

E16 og Vossebanen Arna–Stanghelle