Viktige milepælar i arbeidet med statleg reguleringsplan for Fellesprosjektet Arna-Stanghelle.

  • Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) godkjente  reguleringsplanen for Fellesprosjektet Arna-Stanghelle 1. april 2022.
  • Prosjektet skal i 2022/2023 gjennom ei ekstern og uavhengig kvalitetssikring (KS2) før prosjektet kan få ein investeringsavgjerd frå Stortinget. 
  • Juni 2022 ble kontraktsstrategien for prosjektet klar.
  • Bane NOR og Statens vegvesen skal bygge veg og bane saman. Felles organisering og utbygging gir stordriftsfordelar, samt reduserer kostnader og byggetid.
  • Prosjektet er prioritert i NTP 2022-33 med midlar frå 2024.
  • Vedtekne plandokument finn du på sida Statleg reguleringsplan for Fellesprosjektet Arna-Stanghelle