Viktige milestolpar i arbeidet med statleg reguleringsplan for E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) er planmynde og vil godkjenne ny reguleringsplan på bakgrunn av plangrunnlaget Statens vegvesen og Bane NOR utarbeider og innkomne høyringsuttalar.

Arbeid med statleg reguleringsplan

  • Planvedtak frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet hausten 2021
  • Reguleringsplan lagt ut til offentleg ettersyn juni 2021.
  • Planprogrammet vart godkjent av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) 9. november 2020.
  • Formell oppstart av planarbeidet med tilhøyrande planprogram – 26.april 2018

Med godkjent reguleringsplan hausten 2021, prioritering av prosjektet i NTP 2022-33 og nødvendige løyvingar, er det mogleg med byggestart i 2024.