Her finn du videoar og illustrasjonar til ny E16 og Vossebanen Arna–Stanghelle.

Forslag til ny E16 og Vossebanen Arna–Stanghelle

Animasjonsfilmen viser Statens vegvesen og Bane NOR sitt planforslag (reguleringsplan) til ny løsning for vei og bane på strekningen. Video: Statens vegvesen/Redant.

Vaksdal, ny veg og jernbanestasjon, alternativ B1 og B2

Filmen gjer deg ein tydeleg beskriving på korleis alternativa B1 og B2 er tenkt løyst gjennom Vaksdal både for veg og bane. (Desember 2020) Video: Statens vegvesen/Red Ant.

Stanghelle, ny veg og jernbanestasjon

Stanghelle, ny veg og jernbanestasjon Video: Statens vegvesen/Redant.
  • Animasjonsfilm: Statens vegvesen/Red Ant
  • Illustrasjoner: Statens vegvesen/Red Ant 
  • Kart/oversiktskart: Statens vegvesen/Rambøll Sweco

E16 og Vossebanen Arna–Stanghelle