Her finn du video og illustrasjonar som viser Fellesprosjektet Arna-Stanghelle slik prosjektet er planlagt og vedteken.

Fellesprosjektet Arna-Stanghelle - vedteken løysing

Norges største tunnelprosjekt er eit fellesprosjekt mellom Statens vegvesen og Bane NOR. Vi skal nå bygge både ny veg og dobbeltsporet jernbane mellom Arna og Stanghelle. Dette betyr at vi nå skal bygge Norges største tunnelprosjekt med til saman nesten 80 kilometer veg- og jernbanetunnelar. Video: Statensvegvesen/Red Ant.

Vedteken veg og baneløysing i Vaksdal

Filmen viser ny løysing for veg og bane i Vaksdal Video: Statens vegvesen/Red Ant.

Vedteken veg og baneløysing i Stanghelle

 

Illustrasjonar: Statens vegvesen/Red Ant 
Kart/oversiktskart: Statens vegvesen