På ny E16 over Sollihøgda vil ett kamera hver 100 meter sørge for trygg trafikkavvikling mellom Bjørum og Skaret.

elektro-trio på vedgjobbe i tunnel
F.v. Odd Kleiven , Kristian Jensen og Geir Mannsåker med noe av alt utstyret som skal monteres i Sollihøgdtunnelen fram mot åpning neste år. (Foto: Kjell Wold)

173 kameraer fordelt på to kjørefelt over 8,4 kilometer vil si at hver eneste meter ny veg (16.800 meter totalt) kan følges direkte fra Vegtrafikksentralen i Oslo når den nye E16-strekningen åpner for trafikk om halvannet år.

250 millioners kontrakt

Den nye vegen mellom Hole i Buskerud og Bærum i Akershus inneholder en kjempepakke av elektronikk og automasjon til om lag 250 millioner kroner. Den skal sørge for at trafikantene kommer trygt fram på vegen mellom Hønefoss og hovedstadsområdet.

Elektro- og automasjons-kontrakten er det firmaene Minel(Land Elektro) og Trafsys som deler. Disse arbeidene er nå i full gang over hele strekningen fra Skaret og nedover mot Sandvika.

vifter til vegtunnerler
33 slike ventilatorer(vifter) skal inn i de to tunnelene på ny E16 mellom Hole og Bærum. (Foto: Kjell Wold)

270 km kabler til 8,4 km veg

For å illustrere hvor mye arbeid som legges ned i elektro- og automasjon og hvor viktig dette er for å få et moderne vegsystem til å fungere optimalt – her er noen eksempler:

På 8,4 kilometer veg brukes det hele 270 kilometer med kabler for å få fram og koble alt det tekniske utstyret som skal til langs en veg og i tunneler. Sagt på en annen måte: For hver meter motorveg som bygges legge det om lag 33 meter med kabler. 270 kilometer med kabler tilsvarer distansen Sandvika-Hønefoss tur/retur x 3.

hundrevis av tromler med kabler til nytt veganlegg
270 kilometer med kabler skal sørge for trygg strømforsyning til det nye veganlegget over Sollihøgda. (Foto: Kjell Wold)

1600 lysarmaturer og 400 kjørefeltsignaler

Det skal settes opp 1542 lysarmaturer langs den nye vegen, hvorav 1352 i de to tunnelene og 188 i dagsonene.. I tillegg monteres det 110 lysarmaturer på lokale tilknytningsveger. I tillegg til 402 kjørefeltsignaler skal det også opp 117 variable skilt, 90 variable fartsgrenseskilt, 40 bommer og 56 blinksignal.

En rekke tekniske bygg skal sørge for sikker strømforsyning til elektro- og automasjonsanleggene. 160 skap og fordelinger, 7 tekniske bygg og 2 sedimenteringsbasseng (2 tekniske bygg i Bukkesteinshøgdtunnelen (begge i dagen)  5 i Sollihøgdtunnelen (hvorav tre inne i tunnelen).

tre menn ved teknisk rom i vegtunnel
F.v. Geir Mannsåker, Odd Kleiven og Kristian Jensen ved teknisk rom i Sollihøgdtunnelen. (Foto: Kjell Wold)

Sikkerhet i høysetet

Av 173 kameraer er 10 såkalte domekameraer som kan dreies 360 grader og dermed kan følge trafikken fra begge retninger. Disse står i dagsonene og har veldig bra zoom og bildeoppløsning. De to tunnelene er utstyrt med 33 ventilatorer(vifter) som kan kjøres begge veier. 15 i Bukkesteinshøgdtunnelen og 18 i Sollihøgdtunnelen.

 Den nye E16 Bjørum-Skaret vil få 88 nødstasjoner og 22 havarinisjer fordelt på 16 i Sollihøgdtunnelen (4 på utsiden) og 6 i Bukkesteinshøgdtunnelen (4 på utsiden). I hver av tunnelene vil det også bli 4 overkjøringsfelt for toveistrafikk (2 pr tunnel) i tilfelle hendelser som gjør at trafikken må ledes om.

nye lysarmaturer ved ny bru under bygging
De første av over 1500 lysarmaturer er alt på plass ved Isielva bru. (Foto: Kjell Wold)

Robust for lang levetid

Lyset i innkjøringssonene til tunnelene blir styrt av et luminansmeter, som er et måleinstrument for lysstyrke. Det står utenfor munningene. Indre sone blir styrt av klokke. Alt utstyr i tunnelrommet er nå av rustfritt og syrefast kvalitet. Det bygges slik at teknisk utstyr skal vare i 25 år, infrastruktur som kabelbroer og kabler skal vare i 50 år.

tre elektrofolk i teknisk rom ved batterier ti nødstrøm
F.v. Kristian Jensen, Odd Kleiven og Geir Mannsåker i batterirommet med 64 store batterier som sørger for nødstrøm. -Hvis strømmen skulle gå har vi backup for sikkerhetsutstyret. 1 time + utrykningstid for nødetatene og 8 timer for nødnett, forteller Odd Kleiven. (Foto: Kjell Wold) ________________________________________

Innkjøring mot VTS alt godt i gang

Innkjøringen av de ulike systemene mot Vegtrafikksentralen (VTS) er allerede godt i gang, forteller elektroansvarlig på prosjektet, Odd Kleiven. Det gjelder blant annet det viktige styringssystemet PLS (programmerbar logisk styring) og kommunikasjonssystemet OPC (Open Plattform Communication). Trafikkplaner og skiltplaner er også ferdig og testet mot VTS.

- V har faktisk aldri vært så tidlig ferdig med disse tingene før. Det er en stor fordel så en slipper å jobbe dag og natt rett før åpning. Det gir også bedre kvalitet på arbeidet, avslutter Kleiven.

kabeltrekking til teknisk rom ved tunnel
Her trekkes kabler til teknisk rom ved Bukkesteinshøgdtunnelen. (Foto: Kjell Wold)

Viktig for trafikksikkerhet og trafikkavvikling

-Dagens samfunn blir mer og mer elektrifisert med smartere ITS også på veisektoren. På alle smarte funksjoner ligger elektrofaget i bunn for at det skal fungerer godt. For eksempel dekning på mobil/bredbånd, sier fagansvarlig på Elektro øst, Geir Vidar Dahl Johansen. I mange funksjoner som tilrettelegger for selvredningsprinsippet og nødetater er det helt avgjørende at elektriske installasjoner er bygget med riktig sikkerhetsnivå. For eksempel brannventilasjon, evakueringslys, nødtelefoner og nødnett.

nødstasjon i vegtunnel
Ett av mange nødrom i tunnel gjøres klar. (Foto: Kjell Wold)

Automatisk hendelsesdetektering

-Styring og overvåkning med kommunikasjon mot Veitrafikksentral (VTS) er en vesentlig del av dagens tunneler med sikkerhetssystemer som for eksempel AID (Automatisk hendelsesdeteksjon).  God elektro ligger også i bunn for at disse sikkerhetssystemene fungerer bra. Styring og overvåkning ved hendelser gir dynamiske trafikkplaner mulighet for tilpasning ved omkjøringer og trafikale forhold via trafikkoperatør/VTS, sier Dahl Johansen.

 

Aktuelt for fylke(r): Akershus