86.000 bolter - for sikkerhets skyld

— 86.000 bolter, 34.000 kbm sprøytebetong og mange tusen kvm steinsprangnett sørger for at du kan kjøre trygt på ny E16 Bjørum-Skaret fra høsten 2025.