Nabo til prosjektet? Si din mening!

— Er du nabo eller på annen måte berørt av veiprosjektet E16 Bjørum-Skaret? Si din mening om hvordan du opplever informasjonen fra oss.

Hvordan foregår tunneldriving?

— På Sollihøgda er det full anleggsaktivitet – både synlig i dagen, men også inne i berget. Vi bygger nemlig to lange tunneler!

- Vi er i rute!

— I dag fikk Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite besøke prosjektet E16 Bjørum-Skaret. – Gledelig å vise at vi har god fremdrift og er i rute!