Første spadetak på Teams

— Tirsdag 6. april kl. 13 ble de første spadetakene for nye E16 fra Bjørum i Bærum til Skaret i Hole kommune tatt. Spadetakene var fysiske, men arrangementet ble holdt på Teams.

Nå åpner nye Bjørnegård bru

— I løpet av mandag (22. februar) er nye Bjørnegård bru klar for trafikk. Bruen er en viktig forbindelse i Sandvika sentrum, som binder Brynsveien med Industriveien og Slependveien.

BMO skal oppgradere Hamangtunnelen

— Mandag 15. februar signerte Statens vegvesen og BMO Entreprenør AS kontrakten for rehabilitering av Hamangtunnelen i Sandvika sentrum.

Arbeidsulykke i Sandvika

— På formiddagen i dag hadde vi en arbeidsulykke på anleggsområdet vårt i Sandvika. Det er en arbeider som har fått en klemskade ved demontering av en tårnkran.

Stenger Elias Smiths vei

— Statens vegvesen stenger Elias Smiths vei midlertidig fra mandag 5. oktober til begynnelsen av november.

Nytt kjøremønster i Sandvika

— Skuiveien åpner for trafikk natt til torsdag 24. september – og da starter rehabiliteringsarbeidene på Grinienga bru. Denne bruen, som knytter Ringeriksveien mot Bærumsveien, vil være stengt til nyttår.