Høy takhøyde på folkemøtet på Sollihøgda

— Lav takhøyde på Sollihøgda tursenter til tross; det var stor takhøyde på tirsdagens folkemøte for naboer og berørte til veiprosjektet E16 Bjørum-Skaret.

Høytrykk over Sollihøgda

— Fem måneder etter anleggsstart på ny firefelts E16 over Sollihøgda jobbes det på høytrykk og med framdriften i god rute.

Første spadetak på Teams

— Tirsdag 6. april kl. 13 ble de første spadetakene for nye E16 fra Bjørum i Bærum til Skaret i Hole kommune tatt. Spadetakene var fysiske, men arrangementet ble holdt på Teams.

Nå åpner nye Bjørnegård bru

— I løpet av mandag (22. februar) er nye Bjørnegård bru klar for trafikk. Bruen er en viktig forbindelse i Sandvika sentrum, som binder Brynsveien med Industriveien og Slependveien.