Første tunnelgjennomslag i prosjektet!

— Gjennomslaget på nordgående løp i den 800 meter lange Bukkesteinshøgda-tunnelen i prosjektet E16 Bjørum–Skaret ble markert torsdag med kake og jubel.

Hvordan foregår tunneldriving?

— På Sollihøgda er det full anleggsaktivitet – både synlig i dagen, men også inne i berget. Vi bygger nemlig to lange tunneler!