1030 dager etter anleggsstart smalt salve nummer 1000 på Sollihøgda. Det ble også den siste.

anleggsgjeng feirer milepel på E16-prosjekt
Skanska og Statens vegvesen markerte salve nummer 1000 på E16 Bjørum-Skaret med vel 20.000 kubikkmeter som også var siste sprengning. (Foto: Kjell Wold)

Milepelen skjedde onsdag ettermiddag da den siste salven gikk av i Bjørkåsen på E16 Bjørum-Skaret i Hole og Bærum kommune. Og det måtte selvsagt entreprenøren Skanska og byggherren Statens vegvesen markere.

2,65 millioner kubikkk berg

Salve nummer 1000 markerer ikke bare slutten på bergsprengninger langs den nye E16-parsellen.  Den setter også sluttstrek for uttak av 2.650.000 kubikkmeter berg sprengt ut langs den vel 8,4 kilometer lange vegstrekningen over Sollihøgda.

takker for vel utført jobb
Prosjektleder i Statens vegvesen, May Bente Hiim Sindre takket entreprenøren Skanska for vel utført arbeid da salve nummer 1000 markerte slutten på begrsprengningen på prosjektet. (Foto: Kjell Wold)

To millioner kubikk med berg er sprengt ut i dagsonene. I tillegg til det er det sprengt ut 650.000 kubikkmeter fast berg fra de to tunnelene, Sollihøgdtunnelen (3,4 km) og Bukkesteinshøgdtunnelen (800 m).

To tunneler og massebalanse

Begivenheten i Bjørkåsen mellom de to tunnelene ble som seg hør og bør markert med en liten feiring med takketaler, klappsalver, gratulasjoner og kake.

Feiret sprengning nummer 1000 med kake
Sprengning nummer ett tusen skjedde også helt uten uhell. Ikke rart kaka smakte ekstra godt i denne anledningen. (Foto: Kjell Wold)

Den siste salven på onsdag var på ca. 20.000 kubikkmeter. Av totalen på 2,65 millioner kubikk berg er 1,1 mill. tonn knust i prosjektet av Skanska. Det betyr at alt Skanska har behov for i prosjektet er knust/sortert på anlegget. Det er tilnærmet massebalanse i prosjektet.

tilfredse Skanska og SVV-ledere feirer en liten mjilepel
Delprosjektleder Øyvind Storløkken og prosjektleder May Bente Hiim Sindre i Statens vegvesen smatter godt til marsipankaka sammen med anleggsleder i Skanska, Jon Mikkel Haugen (Foto: Kjell Wold)

E16 Bjørum-Skaret vil etter planen bli åpnet for trafikk om vel halvannet år. Det betyr sensommer eller høsten 2025.

siste salve utført til punkt og prikke og helt uten uhell av noe slag
20.000 kubikkmeter berg ble sprengt ut på siste salve i Bjørkåsen onsdag ettermiddag. (Foto: Kjell Wold)
Aktuelt for fylke(r): Akershus