Skuitunnelen holdes stengt torsdag, fredag og lørdag i uke 8.

Skuitunnelen holdes stengt torsdag 22/2, fredag 23/2 og lørdag 24/2 fra kl. 07:00-19:00 alle tre dager.

Flytting av forskalingskassetter på Isielva bru

Skuitunnelen er stengt for trafikk på grunn av flytting av forskalingskassetter på Isielva bru.

Foto av Isielva bru
Vi må stenge Skuitunnelen mens vi jobber med å flytte forskalingskassettene på Isielva bru (sørgående løp). (Foto: Martin Vares/Statens vegvesen)

Statens vegvesen og Skanska bygger to parallelle bruer over Isielva, den nordgående brua er ferdig, og der går trafikken i dag. Mens vi jobber med den sørgående brua, må vi noen ganger stenge nordgående bru for trafikk.

Foto av Jan Tore Kamp
Jan Tore Kamp (Foto: Statens vegvesen)

– Nå er tiden inne for å flytte forskalingskassetter på den sørgående brua igjen, og da kan vi ikke ha trafikk i nærheten, sier Jan Tore Kamp fra Statens vegvesen. Han forteller at forskalingskassettene fra brua som er under bygging skal flyttes ved hjelp av kraner som vil stå på nordgående bru.

– Vi må utføre arbeidet på dagtid, fordi det er støyende arbeid som vil overskride støykravet for natt, sier han.

Kamp forteller at arbeidet med den nye brua holder fremdriftsplanen.

 

Omkjøringen blir godt skiltet

Omkjøringen blir som tidligere via Ringeriksveien, og det vil bli godt skiltet.

Her kan du se hvor du må kjøre når Skuitunnelen er stengt

Aktuelt for fylke(r): Akershus, Oslo