Arbeidene på Isielva bru hindres i liten grad av snø og værkaos. Det sørger Drammemsvogna for.

Støpe og forskalingsvogna på bruene på E16 over Sollihøgda tåler ekstremvinteren veldig godt
Ruskevær til tross: Tilnærmet full framdrift på Isielva bru selv i ekstreme værforhold. Det bidrar Drammensvogna klart til. (Foto: Martin Vares)

-Som dere kan se pågår nå armeringsarbeider  for overbygningen mellom akse 3 og akse 2 for sørgående løp av Isielva bru. Det er trauet («Uen») som nå armeres og etter planen skal støpes i begynnelsen av februar, forteller teknisk byggeleder på konstruksjoner på E16 Bjørum-Skaret, John Kjeken

bruarbeider i tøffe vinterforhold
Bruarbeidene går nesten upåvirket av vær og vind. (Foto: Martin Vares)

Neste støp i februar

Når Uen er støpt så skal selve bruplaten (det bilene kjører på og som ligger oppå Uen) armeres og deretter støpes. Entreprenøren Skanska fikk fjernet en god del av den snøen som føyket inn under den overbygde Drammensvogna og la seg i trauet i forrige uke, men som en ser av bildene så ligger det fortsatt noe snø igjen her og der.

full vinter ute, gode ar beidsforld inne i DRammensvoigna
Heftig vintervær stopper ikke en ny planlagt støp i februar på Isielva bru. (Foto: Martin Vares)

Rusekvær ingen hindring

Hvis den ikke smelter og renner bort som følge av mildværet nå, så vil den fjernes med innblåsing av varmluft så den smelter/renner bort før støp. Konklusjonen er likevel at Drammensvogna fungerer som normalt slik at at Skanska kan holde tilnærmet planlagt framdrift selv i skikkelig ruskevær.

litt snø er ikkew til hinder for effektiv brubygging også midtvinters
Noe snø blåser inn i Drammensvogna, men det er ganske enkelt å fjerne. (Foto: Martin Vares)
Aktuelt for fylke(r): Akershus