Tirsdag 30.1 og onsdag 31.1 holdes tunnelen stengt kl. 09:00-14:30.

Årsaken til at Skuitunnelen må holdes stengt er arbeid med en høyspentkabel.

Foto av Isielva bru
Vi må stenge for trafikk over Isielva bru tirsdag og onsdag neste uke. (Foto: Martin Vares/Statens vegvesen)

Høyspentkabelen skal graves ned og kobles til en trafostasjon som står helt inntil E16 mellom Isielva bru og den øverste rundkjøringen (i retning Sollihøgda). Vår entreprenør Skanska må fjerne den tunge sikringen på veiskulderen for å få tilkomst til trafostasjonen, og må derfor stå i veien med anleggsmaskiner i begge kjørefeltene på E16 for å få utført jobben. Høyspentkabelen skal gi strøm til anlegget til den nye Bukkesteinshøgdtunnelen.

E16 er åpen i rushtiden

For å unngå for mye kø og for mye trafikk forbi Skui skole holdes Skuitunnelen stengt utenom rushtid, altså fra kl. 09:00-14:00 begge dager.

Det blir skiltet omkjøring via Ringeriksveien, her ser du hvor du må kjøre når Skuitunnelen er stengt

Aktuelt for fylke(r): Oslo, Buskerud, Akershus