Redusere antall ulykker. Bedre trafikkavviklingen. Gi sykkeltrafikken gjennomgående ruter. Legge til rette for at lokalmiljøer bedres. Gi en forutsigbar reisetid for privatbiler og kollektivtransport. Legge til rette for byutvikling i Sandvika

E16 er hovedforbindelsen for veitrafikk mellom Oslo og Bergen. I tillegg er den hovedvei i Bærum og hovedferdselsåre mellom Oslo og Ringerike, Valdres og Hallingdal.

E16 Sandvika–Skaret–Høgkastet er delt inn i fire delstrekninger:

  1. Strekningen Sandvika–Wøyen startet vi å bygge i 2015 og åpnet for trafikk i 2019. Lokalveisystemet rundt Sandvika (Sandvika ring) skal stå ferdig sommeren 2021.
  2. Strekningen Wøyen–Bjørum er ferdig utbygget som firefelts motorvei og ble åpnet i 2009.
  3. På strekningen Bjørum–Skaret er vi i gang med byggeplanlegging og forberedende arbeider. Totalentreprisen ble utlyst i 2020, med oppstart av arbeidet i 2021. Med denne fremdriften forventer vi at prosjektet står ferdig innen sommeren 2025.
  4. I løpet av 2017/ 2018 utarbeidet Statens vegvesen og Hole kommune en reguleringsplan for strekningen fra Skaret til Høgkastet. Planen ble vedtatt i Hole kommune 11. desember 2017.

De viktigste samfunnsmålene vi oppnår med å bygge ut E16 fra Sandvika til Hønefoss er å:

  • sikre et mer trafikksikkert, effektivt og driftssikkert transportsystem
  • fjerne en av de større flaskehalsene i transportnettet
  • forbedret miljø - mindre støy og luftforurensing, og  bedre tilrettelegging for biologisk mangfold
  • tilrettelegge for byutvikling i Sandvika

Vei:
E16
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Hole, Bærum
Fylker:
Viken
Omfang:
20,6 km
Finansiering:
Stat, Bompenger
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029
Totalkostnad:
13,00 milliarder
Oppstart:
2014

E16 Sandvika - Wøien - Skaret © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Jongsåsveien 4 Sandvika

Kontakter

May Bente Hiim Sindre

Prosjektleder
Telefon:
928 55 543
E-post:

Anne-Lise Gillebo

Assisterende prosjektleder
Telefon:
958 90 095
E-post:

Øyvind Storløkken

Byggeleder Bjørum - Skaret
Telefon:
908 53 518
E-post:

Rolf Johansen

Byggeleder Bjørum - Skaret
Telefon:
916 44 605
E-post:

Tom Heldal Larsen

Byggeleder for konstruksjoner Bjørum-Skaret
Telefon:
975 22 474
E-post:

Anna Dalsøren Berg

Byggeleder lokalveiene i Sandvika
Telefon:
971 14 244
E-post:

Cecilie Foss

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
934 13 993
E-post:

Oddrun Vågbø

Nabokontakt lokalveiene i Sandvika
Telefon:
916 56 151
E-post:

Bjørnar Ersvik

Nabokontakt Bjørum-Skaret
Telefon:
452 82 988
E-post:

Sist oppdatert: