E16 inngår i transportkorridoren som binder Østlandet og Vestlandet sammen, og er viktig for person- og godstransport både mellom de to landsdelene samt mellom Ringerike og Osloområdet. Ny veg sikrer en god pendlerveg mellom Hønefoss og Oslo, noe som er viktig for bosetting og vekst i Hole kommune og Ringerike kommune med omland.

Utbyggingen på strekningen skal

  • Sikre et mer trafikksikkert, effektivt og driftssikkert transportsystem.
  • Fjerne en av de større flaskehalsene i transportnettet.
  • Forbedret miljø med tanke på støy og luftforurensing samt biologisk mangfold.
  • Gi en raskere og mer forutsigbar forbindelse mellom Oslo og Øvre Buskerud, Vest‐Oppland og Vestlandet.
  • Tilrettelegge for ny vekst for næringsliv og bosetting i Øvre Buskerud og Vest‐Oppland.

Oversiktskart (skisse) E16 Sandvika–Skaret

Vei:
E16
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Hole, Bærum
Fylker:
Buskerud, Akershus
Omfang:
20,6 km
Finansiering:
Stat, Bompenger
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Totalkostnad:
9 milliarder
Oppstart:
2014

E16 Sandvika - Skaret © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Jongsåsveien 4 Sandvika

Kontakter

Bjørnar Ersvik

Nabokontakt Bjørum-Skaret
Telefon:
452 82 988
E-post:

May Bente Hiim Sindre

Prosjektleder
Telefon:
928 55 543
E-post:

Anne-Lise Gillebo

Assisterende prosjektleder
Telefon:
958 90 095
E-post:

Øyvind Storløkken

Delprosjektleder Bjørum-Skaret
Telefon:
908 53 518
E-post:

Rolf Johansen

Ass. delprosjektleder Bjørum-Skaret
Telefon:
916 44 605
E-post:

Linda Grønstad

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
93684351
E-post:

Sist oppdatert: