Det blir endret kjøremønster fra i dag for alle som bruker påkjøringsrampen ved Isi.

– Endringene blir godt skiltet, vi oppfordrer alle bilister til å følge godt med og følge skiltingen, sier Jan Tore Kamp fra Statens vegvesen.

foto av Jan Tore Kamp
Jan Tore Kamp (Foto: Statens vegvesen)

Stengt på grunn av omfattende arbeid

Årsaken til at vi må stenge påkjøringsrampen til E16 er at Statens vegvesen og Skanska skal utføre omfattende arbeid med å opparbeide nytt kjørefelt (ny vei) på Isi.

 Arbeidene omfatter blant annet:

  • uttak av skjæring
  • sprenging
  • gravearbeid
  • legging av rør
  • setting av kummer
  • opparbeidelse av ny vei
  • For å gjennomføre planlagte arbeider

– Av trafikksikkerhetsmessige årsaker kan vi ikke ha trafikk i nærheten mens dette arbeidet pågår, forklarer Kamp. Han avslutter med å si at i perioder med opphold i arbeidene kan påkjøringsrampene være åpne igjen: Det viktigste er at bilistene er årvåkne og følger med på skiltingen når de skal forlate gjenvinningsstasjonen.

kartskisse som viser hvor påkjøringsrampen til E16 er stengt.
Illustrasjonen viser hvor påkjøringsrampen til E16 blir stengt fra i dag og frem til 15. juni. (De oransje "boksene" illustrerer hvor trafikken vil bli ledet ved hjelp av skilt). (Illustrasjon: Statens vegvesen)
Aktuelt for fylke(r): Buskerud, Oslo