I august ble Bjørum sag bru på E16 i Bærum sprengt ned. Nå er brua knust opp og massene klare for gjenbruk.

nedsprengt bru knuses i biter
Få dager etter at brua ble sprengt ned i august startet arbeidet med å knuse brua bit for bit. (Foto: John Kjeken)

Skanska har engasjert AF Decom som underentreprenør til å rive brua, knuse og sortere masser og rydde opp etter gamlebrua over Isielva.  Det skjer i forbindelse med byggingen av ny fire felts E16 mellom Sandvika og Sollihøgda på strekningen Bjørum-Skaret.

Sprenging av Bjørum Sag bru

Her kan du se sprengingen av Bjørum sag bru 9. august i år. Video: Statens vegvesen .
Brua knuses og klippes opp
Arbeidet med å knuse betongbrua tok bare noen få uker. (Foto: John Kjeken)

Kort levetid

Bjørum sag bru var en spennarmert bjelke-plate bru fra 2008-09 med massivt tverrsnitt i fire spenn med total brulengde 129 meter og største spenn på 36 meter. Rivemassene etter den nedsprengte brua består i hovedsak av betong og jern/stål.

Pigging er viktig del når betongbrua knuses
Pigging er en effektiv måte å knuse betongen på. (Foto: John Kjeken)

Smeltes og gjenbrukes

Den rene betongen blir knust til passende størrelse og gjenbrukt i Kolsåsbakken der de har behov for masser. En mindre andel forurenset betong blir levert til godkjent mottak. Spennarmering og slakkarmering sorteres ut og sendes til mottak for omsmelting til nytt stål.

brubitene sortres etter type masse
Bit for bit sorteres massene i ulike fragmenter i konteinere for senere gjenbruk. (Foto: John Kjeken)

Bærekraft i praksis

Rekkverk, lysmaster og lignende går til gjenvinning og omsmelting til nytt stål. Asfalten fra brudekket skal knuses og benyttes på ny hovedveg i prosjektet. Arbeidet med knusing, sortering, bortkjøring og opprydding har tatt en måned og er nå på det nærmeste ferdig.

Denne brua ble bare 15 år gammel
Slik så brua fra 2008 ut, 129 meter lang og fire spenn. (Foto: Statens vegvesen)

Istandsetting i 2025

-Området er innenfor anleggsområdet til E16 Bjørum – Skaret og skal restaureres og istandsettes når prosjektet er ferdig i 2025. Det blir en del av arbeidene med å istandsette Isielva etter at rørene i bekkelukkingen er ferdig, forteller ytre miljøkoordinator Ida Viddal Vartdal .

rene betongmasser brukt i lokalt idrettsanlegg
Knuste, rene betongmasser fra brua er brukt til utfylling i Kolsåsbakken. (Foto: Skanska)
Aktuelt for fylke(r): Viken