Ny E16 på strekningen åpnet for trafikk 9. oktober 2019. Lokalvegnettet i Sandvika ble ferdigstilt august 2021.

Strekningen fra Sandvika til Wøyen (Vøyenenga) er bygget som en firefelts motorveg. Total lengde er ca. 3,5 km. Omtrent 2,3 km av strekningen er bygget som to løps tunnel.

Total kostnad for ny E16 Sandvika–Wøyen er ca. 4 mrd.

Illustrasjoner fra Sandvika-Wøyen:

E16 Sandvika–Skaret